Babymassage

Waarom babymassage

Elke baby vindt de massage heerlijk, en wie niet. Door je baby regelmatig te masseren geef je vertrouwen en maak je het bewust van zijn eigen lichaam. Je stimuleert de zenuwbanen in de huid en daarmee de hersenen. De baby leert het verschil ervaren tussen hard en zacht, glad en ruw. Je vergroot zo niet alleen het lichaamsbewustzijn, maar ook de sensibiliteit en de motoriek. Massage geeft, enerzijds de mogelijkheid om contact op te bouwen en anderzijds om op een andere manier plezier te maken met je baby. De baby leert jouw handen herkennen en leert voelen wat hij wel en niet prettig vindt. Dit draagt bij tot het makkelijker overwinnen van nieuwe gewaarwordingen en groeipijnen.

Wat doe je bij babymassage

De cursus Babymassage wordt een aantal keer per jaar gegeven aan één van de ouders of verzorgers en hun baby in de leeftijd vanaf 5 weken tot negen maanden. Tijdens de cursus leer je het hele lichaam van je baby masseren. Beginnend bij de benen en voeten, verder de buik, borst, rug, armen, handen en het hoofdje. Tijdens de les is er aandacht voor het gebruik van verschillende oliën. Wat kan je doen bij de meest voorkomende klachten. Het wel en wee van vaccinaties en hoe je daar mee om kan gaan. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen rond de verzorging en opvoeding van de baby.

De cursus omvat vijf lessen en wordt op wisselende dagen gegeven.
De kosten zijn €75,-.
Bij voldoende deelname dat wil zeggen drie tot zes ouders/verzorgers met hun baby gaat de cursus van start.